نمایشگاه و همایش سراسری صنعت آکواریوم،ماهیان زینتی،گیاهان آبزی ،محصولات و خدمات وابسته

شرکت درنمایشگاه و همایش سراسری صنعت آکواریوم،ماهیان زینتی،گیاهان آبزی ،محصولات و خدمات وابسته در بوس...

ادامه مطلب

دومین سمپوزیوم ملی کشت بافت گیاهی در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲

شرکت در دومین سمپوزیم ملی کشت بافت گیاهی درپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در 26تیر ماه 1402...

ادامه مطلب