نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

آکوروس پسیلوس Acorus Gramineus Var Pusillus

آکوروس وریه گاتوس Acorus gramineus var.variegatus

اسپاتی فیلوم والیسی Spathiphyllum Wallisii

افیپوگان پسیلوس (گیاه ژاپنی) Ophiopogon Pusillis

ژاپنی بلند Ophiopogon Japonica

کلروفیتوم بیچتی Chlorophytum Bichetii

لوبلیا کاردینالیس (پامچال) Lobelia Cardinalis

همگرافیس اسپیشز بیگ لیف (برگ بزرگ) Hemigraphis Species Big Leaf

همگرافیس اسپیشز مینی Hemigraphis Species Mini

همگرافیس کولوراتا Hemigraphis Colorata

همگرافیس کولوراتا اگزوتیکا Hemigraphis Colorata Exotica

همگرافیس کولوراتا برگ باریک Hemigraphis Colorata Narrow Leaf